امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
سوم , روش , آسان , ترک , کار , آلن , سیگار , قسمت

روش ترک آسان سیگار- آلن کار قسمت سوم
#1
پیشگفتار

من همه سیگاری های کره زمین را درمان خواهم کرد.
زمانی که این جمله را به همسرم گفتم، او تصور کرد دیوانه شده ام.
زیرا که می دید با چه زحمتی تقریبا هر 0 سال یک بار تلاشی جدی برای ترک سییگار میی کینم.
پس از آخرین تلاش خود همچون کودکی اشک می ریخیتم. چیرا کیه پیس از 6 میاه عیذاب بسییار، دوباره شکست خورده بودم. اشک می ریختم به ایین سیبب کیه بیاور داشیتم اگیر ایین بیار موفیق
نشوم، برای تمام عمر سیگاری باقی خواهم ماند. انرژی زیادی برای به نتیجه رسیدن صرف کیرده بودم و می دانستم که دیگر هیچ گاه قدرت تح م ل دوباره این عذاب را نخواهم داشت.
این حرف ها را پس از خاموش کردن واقعی آخرین سیگارم زدم چون نه تنها خودم را فیردی درمیان شده احساس می کردم بلکه تصمیم گرفته بودم، دیگران را هم درمان کینم! بیا وجیود ایین دلاییل،
ناباوری همسرم کاملا بجا و منطقی بود.
با نگاهی به گذشته این گونه به نظر می رسید که: تمام وجودم، برای حل مشیکل تیرک سییگار، دارای زمینه ی مناسبی است. حتی سال های تنفر آور اعتیادم به سیگار در دوران تحصیل و کارم
به عنوان حسابدار، برایم بی اندازه بیاارزش بیوده چیرا کیه بیه مین کمیک کیرد تیا اسیرار اعتییاد بیه نیکوتین را کشف کنم. یک فرد دروغگو و سودجو هیچگاه موفق نمی شود تیوده وسییعی از میردم
را برای مدتی طولانی گمراه کند، اما فکر می کنم کارخانه های تولیید توتیون دقیقیا می د ت هاسیت که این کار را کرده اند. همچنین فکر می کنم من اولین کسی هستم که شیوه اعتیاد به نیکیوتین
را به درستی درک کرده ام. اگر چه ممکن است گستاخانه به نظر آید، سریع ا باید اضافه کینم کیه من شایستگی این شناخت را نداشتم اما شرایط خا ص زندگی ام ایین شایسیتگی را نصییب مین
کرد.
31 جولای 3891 )جمعه، 02 تیرماه 3160 شمسی( روز بسیار با اهمیتی برایم بود. مین آن روز از زندان فرار نکرده بودم اما فکر نمی کنم هیچ فردی که تازه از زندان آزاد شده باشد، میی توانسیت
مثل من در آن روز احساس آرامش کند. مین در ایین روز آخیرین سییگارم را خیاموش کیردم و بیرایم روشن شد که چیزی را، که هر فرد سیگاری آرزویش را دارد، کشیف کیردم. روش سیاده ای بیرای
ترک کردن. پس از اینکه این روش را روی دوستان و اقوام آزمودم کیار جدییدم را بیه عنیوان مشیاور شروع کردم و به سیگاری های دیگر کمک کردم تا خود را از اعتیادشان رها سازند.
3162 شمسی( نوشتم. یکی از مراجعه کنندگان کیه در تیرک ( متن اولیه این کتاب را سال 3891 سیگار ناموفق بود، مرا به این ایده سوق داد. ما همدیگر را 0 بار ملاقیات کیردیم و هیر بیار جلسیه
مشاوره با اشک هر دوی ما به هم خورد. او آنقدر پریشان بود کیه مین موفیق نمیی شیدم او را تیا آنجا که می خواستم، یعنی پذیرش سخنانم، پیش ببیرم. پیس بیه ایین فکیر افتیادم کیه اگیر همیه
مطالب را بنویسم او می تواند آنها را هر زمان و هر بار که می خواهد بخواند. به ایین ترتییب بیه او کمک می شود تا اصل مطلب را درک کند. من این پیشگفتار را به خیاطر انتشیار جدیید ایین کتیاب
نوشتم. این کتاب سالها جزء پرفروشترین ها بوده و من همواره به هزاران نامه تشیک ر آمییزی میی اندیشم که از اقصی نقاط کره زمین از طرف سییگاری هیا و اقیوام آنهیا بیه دسیتم رسییده است...

نظر یادتون نره

در صورتیکه درخواستها زیاد باشه ادامه میدمکاربر مهمان نمی‌تواند مطالب قیمت‌گذاری شده را خریداری کند. برای خرید مطالب قیمت‌گذاری شده، وارد شوید یا ثبت نام کنید .

نیاز جهان
Www.NiazeJahan.Net
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  روش ترک آسان سیگار- آلن کار قسمت دوم admin 0 1,661 2014/09/28، 01:00 PM
آخرین ارسال: admin
  روش ترک آسان سیگار- آلن کار قسمت اول admin 0 1,988 2014/09/28، 12:54 PM
آخرین ارسال: admin

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
آمار انجمن
برترین سپاس شده ها
admin 2
7bayan 0
almoin 0
niazeja 0
alireza16 0
بیشترین دریافت ها
بیشترین پاسخ ها
  احادیث : امیر... 199
  احادیث : رسول... 57
  احادیث : امام... 34
  احادیث : امام... 19
  احادیث : امام... 16
برترین ارسال کنندگان
admin 779
7bayan 0
almoin 0
niazeja 0
alireza16 0
بیشترین بازدیدها
  احادیث : امیر... 21687
  احادیث : رسول... 11274
  احادیث : امام... 8449
  احادیث : امام... 7788
  خلاصه قسمت او... 6987
برترین اعتبارگیرنده ها
admin 1
jamalsafari 0
milad1774 0
keyhanashtiani 0
mmirzaeej 0
آخرین ارسال ها
موضوع تاریخ، ساعت  نویسنده آخرین ارسال کننده انجمن
  احادیث : امیرالمؤمنین علی... 11-17, 10:09 admin admin حضرت امام علی...
  احادیث : امام جواد سلام ا... 11-15, 10:07 admin admin حضرت امام جوا...
  احادیث : امام حسن مجتبی س... 11-07, 16:58 admin admin حضرت امام حسن...
  احادیث : امام سجّاد سلام ... 10-28, 17:06 admin admin حضرت امام سجا...
  احادیث : امام حسین سلام ا... 10-14, 19:15 admin admin حضرت امام حسی...
  احادیث : امام رضا سلام ال... 10-12, 11:58 admin admin حضرت امام رضا...
  احادیث : رسول خدا صلى الل... 10-09, 07:56 admin admin حضرت محمد(ع)
  احادیث : امام کاظم سلام ا... 09-22, 13:20 admin admin حضرت امام کاظ...
  احادیث: امام هادی سلام ال... 09-17, 09:30 admin admin حضرت امام هاد...
  احادیث : امام باقر سلام ا... 09-09, 10:49 admin admin حضرت امام باق...
  احادیث : امام صادق سلام ا... 08-21, 08:58 admin admin حضرت امام صاد...